Prístupnosť - IntoKildare

Strategická priorita 4: Posilnenie konektivity a dostupnosti destinácií

Akcia 15: Podporiť prijatie zásad univerzálneho dizajnu

Prijatie princípov univerzálneho dizajnu (t. j. sprístupnenie turistických atrakcií, ubytovania a služieb pre všetkých) umožní širšej skupine ľudí vychutnať si svoje skúsenosti z turizmu v Kildare. Patria sem mladí, starí a ľudia s rôznymi schopnosťami. Nové a existujúce podniky cestovného ruchu budú podporované, aby pri rozvoji a prevádzke svojich podnikov prijali zásady univerzálneho dizajnu a dizajnu vhodného pre starších ľudí.

 

Into Kildare bude spolupracovať s County Kildare Access Network a Kildare County Council s cieľom povzbudiť podniky v cestovnom ruchu, aby prijali princípy univerzálneho dizajnu.